fbpx
Livrare Rapida - Cost 20 lei

SEARCH

S.C. ALCHEMIST STORE S.R.L. cunoaște importanța datelor dvs. și se angajează să protejeze confidențialitatea și securitatea acestora. De aceea, este important pentru noi să vă furnizăm într-o manieră integrată și practică informațiile legate de prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal în calitate de persoane vizate (clienți, potențiali clienți, consumatori, potențiali consumatori și utilizatori ai website-ului www.thealchemist.ro în cadrul prezenței Politici de prelucrare a datelor cu caracter personal, aplicabile pentru scopurile listate mai jos.
Va rugăm să parcurgeți această Politică și să ne adresați orice solicitare de detalii la datele de contact menționate mai jos.
Totodată, această Politică promovată de S.C. ALCHEMIST STORE S.R.L. are aplicabilitate asupra tuturor dispozitivelor utilizate în scopul accesării website-ului, dispozitive de tip smartphone, tabletă, televizor. În cazul în care nu sunteți de acord cu termenii si condițiile legate de utilizarea acestora (expuse în acest document din punct de vedere al protecției datelor cu caracter personal, din punct de vedere al informațiilor confidențiale, drepturi de autor, etc.), vă rugăm să nu utilizați site-ul www.thealchemist.ro
Conform cerințelor Regulamentului (UE) 2016/679 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, S.C. ALCHEMIST STORE S.R.L. administrează în condiții de sigurantă și numai pentru scopurile specificate, datele cu caracter personal pe care ni le furnizați despre dumneavoastră, în contextul vizitării site-ului și achiziționării produselor S.C. ALCHEMIST STORE S.R.L. sub urmatorul brand : THE ALCHEMIST
a) În cazul vizitării site-ului: prin bifarea casuței Sunt de acord cu Termenii și condițiile, Politică de confidențialitate și Politică de returnare la plasarea comenzii, a faptului că sunteți de acord cu Politică de prelucrare a datelor cu caracter pesonal sau după caz, prin continuarea utilizării site-ului și serviciilor noastre ulterior parcurgerii acestei Politici, sunteți de acord cu această Politică de prelucrare a datelor cu caracter personal și sunteți de acord să intrați în baza de date a S.C. ALCHEMIST STORE S.R.L.;
b) În cazul solicitărilor/reclamațiilor/comenzilor prin e-mail, conform legislației în vigoare suntem obligați să vă solicităm acordul scris și semnat cu privire la Politica de prelucrare a datelor cu caracter persoanal. Dacă nu primim acordul dvs nu vă vom putea soluționa cerințele din e-mail.
c) În cazul solicitărilor/reclamațiilor și/sau comenzilor telefonice, vom putea soluționa cerințele doar dacă apelul va fi înregistrat și acest lucru este posibil doar atunci când auziți mesajul automat de la începutul convorbirii care vă va informa că apelul este
înregistrat. În caz contrar toate solicitările/comenzile/reclamațiile vor fi transmise prine e-mail și vor fi soluționate doar dacă am primit acordul dvs semnat cu privire la Politica de prelucrare a datelor cu caracter personal.

Scopurile pentru care colectăm și prelucrăm datele dvs. cu caracter personal THE ALCHEMIST colectează și prelucrează datele dvs. cu caracter personal în următoarele scopuri:

1. Administrarea, îmbunătățirea și realizarea serviciilor furnizate de site-ul www.thealchemist.ro
2. Activitați comerciale de vânzări, cuprinzând realizare, administrare și dezvoltare vânzări, inclusiv vânzări online pe website-ul www.thealchemist.ro, administrarea conturilor clienților, cercetare / studii de piață, facturarea și expedierea comenzilor, rezolvarea anulărilor sau a problemelor de orice natură referitoare la o comandă, la bunurile achiziționate.
3. Reclamă, marketing și publicitate, activități de promovare a produselor și serviciilor S.C. ALCHEMIST STORE S.R.L. (THE ALCHEMIST), desfășurarea campaniilor promoționale, transmiterea de newslettere (buletine informative), transmiterea ofertei THE ALCHEMIST, de urmărire și monitorizare a vânzărilor și comportamentului consumatorului.
4. Activități de post vânzări, cuprinzând servicii de relații cu clienții, informarea utilizatorilor / clienților privind evaluarea produselor oferite (inclusiv evaluarea produselor pe website-ul www.thealchemist.ro) îmbunătățirea calității serviciilor produselor comercializate prin activitatea desfășurată în cadrul unui apel telefonic; efectuarea de reparații și înlocuiri de produse.
5. În scop probatoriu în legatură cu activitățile de mai sus și de arhivare.

Categoriile de date cu caracter personal pe care le prelucrăm

Pentru realizarea scopurilor de mai sus prelucrăm următoarele categorii de date cu caracter personal:
1. Administrarea, îmbunătățirea și realizarea serviciilor furnizate de site-ul www.thealchemist.ro
– nume, prenume, oraș (domiciliu/reședintă), e-mail, număr de telefon, identificare electronică (adresă Facebook, website);
2. Pentru activități comerciale de vânzări, cuprinzând realizare, administrare și dezvoltare vânzări, inclusiv vânzări online pe website-ul www.thealchemist.ro, administrarea conturilor clienților, cercetare / studii de piață, facturarea și expedierea comenzilor, rezolvarea anulărilor sau a problemelor de orice natură referitoare la o comandă, la bunurile și/sau serviciilor achiziționate.
– Nume, prenume, CNP, Serie și număr de buletin, adresa din buletin, adresa de corespondență, e-mail, număr de telefon;
3. Pentru reclamă, marketing și publicitate, activități de promovare a produselor și serviciilor S.C. ALCHEMIST STORE S.R.L. (THE ALCHEMIST), desfășurarea campaniilor promoționale, transmiterea de newslettere (buletine informative), transmiterea ofertei THE ALCHEMIST, de urmărire și monitorizare a vânzărilor și comportamentului consumatorului.
– nume si prenume, oraș (domiciliu/reședință), telefon, e-mail, pseudonim, obișnuinte/preferințe/comportament.
– în plus, S.C. ALCHEMIST STORE S.R.L. prelucrează date constand în codul numeric personal și seria și numărul actului de identitate strict pentru identificarea câștigătorilor campaniilor promoționale și pentru conformarea cu cerințele legislației fiscale.
– De asemenea, unele din aceste date sunt necesare ca indentificator unic al persoanei în funcție de tipul concursului/promoției la care participă.
4. Pentru activități de post vânzări, cuprinzând servicii de relații cu clienții, informarea utilizatorilor/clienților privind evaluarea produselor și serviciilor oferite (inclusiv evaluarea produselor pe website-ul www.thealchemist.ro) îmbunătățirea calității serviciilor produselor comercializate prin activitatea desfășurată în cadrul unui apel telefonic; efectuarea de reparații și înlocuirii de produse:
– nume și prenume, telefon, e-mail, oraș (domiciliu/reședintă), obișnuinte/preferinte/comportament, alte date care rezultă din evaluarea produselor de către clienți.
5. În scop probatoriu în legătură cu activitățile de mai sus și de arhivare: stocarea de date cu caracter personal menționate la scopurile de mai sus, în vederea menținerii evidențelor legate de activitățile desfășurate, pentru protejarea drepturilor în justiție și exercitarea altor drepturi conform legii și contractelor încheiate, îndeplinirea eventualelor cerințe de arhivare, în acord cu dispozițiile legale.
Datele cu caracter personal care beneficiază de un regim special de protecție cum ar fi codul numeric personal, seria și numărul actului de identitate, vor fi colectate și prelucrate în condiții limitative și în concordanță cu dispozițiile legale pentru asigurarea respectării regulilor aplicabile în domeniul protecției datelor cu privire la acestea.
Furnizarea datelor cu caracter personal este necesară pentru ca S.C. ALCHEMIST STORE S.R.L. să emită facturi pe baza comenzilor lansate pe e-mail sau pe site. Un refuz din partea dvs. de a ne furniza aceste date ar putea atrage imposibilitatea din partea S.C. ALCHEMIST STORE S.R.L. de a vă furniza respectivele produse și servicii.

Cui îi dezvăluim datele dvs. cu caracter personal

În vederea realizării unuia sau mai multor scopuri din cele menționate mai sus, S.C. ALCHEMIST STORE S.R.L. poate dezvălui datele dumneavoastră cu caracter personal urmatoarelor categorii de destinatari:
– partenerilor contractuali ai S.C. ALCHEMIST STORE S.R.L. (cum este cazul companiilor cu care S.C. ALCHEMIST STORE S.R.L. se află în relații de parteneriat, dar numai în temeiul unui angajament de confidențialitate din partea acestora, prin care garantează că aceste date sunt pastrate în sigurantă și că furnizarea acestor informații personale se face conform legislației în vigoare, alte companii cu care putem dezvolta programe comune de ofertare pe piață a produselor și serviciilor noastre), furnizori de servicii (de marketing, curierat, servicii de plată / bancare, telemarketing sau alte servicii), inclusiv entități care asistă S.C. ALCHEMIST STORE S.R.L. în prelucrarea de date în calitate de împuterniciți, asiguratori, autoritați publice (Parchet, Poliție, instanțele judecătorești și altor organe abilitate ale statului), în baza și în limitele prevederilor legale și ca urmare a unor cereri expres formulate precum și dvs. ca persoană vizată în contextul exercitării dreptului dvs. de acces.
S.C. ALCHEMIST STORE S.R.L. nu va vinde niciodată datele dvs. personale.
Transferul datelor cu caracter personal în străinătate
Pentru realizarea unuia sau mai multor scopuri din cele indicate mai sus, o parte sau toate datele dvs. menționate mai sus pot fi transferate către țări din Uniunea Europeană și din afara Uniunii Europene/Zonei Economice Europene. Pentru lista completă a țărilor către care se transferă datele dvs. cu caracter personal, vă rugăm să ne contactați la detaliile de contact de mai jos.
S.C. ALCHEMIST STORE S.R.L. ia toate măsurile necesare pentru a se asigura că datele dvs. cu caracter personal sunt protejate în mod adecvat indiferent de locul în care sunt transferate.
Prin transmiterea datelor dvs. cu caracter personal către S.C. ALCHEMIST STORE S.R.L./THE ALCHEMIST acceptați (în măsura în care un accord scris din partea dvs. este cerut de lege), ca datele dvs. cu caracter personal:
– să fie incluse în baza de date THE ALCHEMIST și ca toate aceste date personale să fie stocate, utilizate și prelucrate de către S.C. ALCHEMIST STORE S.R.L., inclusiv afiliații și colaboratorii săi pentru desfășurarea și/sau derularea activităților care se încadrează în scopurile de prelucrare de mai sus.
– să poată fi transferate de către S.C. ALCHEMIST STORE S.R.L. atât afiliaților săi precum și altei/altor entități din tară sau străinătate, conform informațiilor de mai sus, pentru desfășurarea de către acestea de activități proprii legate de promovare și marketing și alte activități conexe acestora.
Prin citirea prezentei Politici ați luat la cunostintă de faptul că vă sunt garantate drepturile prevăzute de lege, respectiv:
• de a fi informați cu privire la prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal, conform legii;
• de acces la datele dvs. cu caracter personal;
• de intervenție asupra datelor dvs. cu caracter personal;
• de a nu fi supus unei decizii individuale cu caracter automat;
• de a vă opune prelucrării datelor personale care vă privesc și să solicitați rectificarea, actualizarea ori ștergerea datelor în condițiile legii – în cazul datelor cu caracter personal prelucrate pentru scopuri de marketing direct, acest drept poate fi exercitat oricând, în mod gratuit și fără justificare;
• de a vă adresa justiției în cazul în care s-au constatat încălcări ale legislației în materie.
Vă puteți exercita aceste drepturi trimițând un e-mail către S.C. ALCHEMIST STORE S.R.L. prin accesarea formularului de contact la adresa www.thealchemist.ro/contact sau ne puteți scrie la urmatoarea adresă poștală: Str. Aleea. Solidarității,Nr.2, Bl.M, Sc.C, Et. 3, Ap.45, județul Constanța sau prin e-mail contact@thealchemist.ro
Pe baza unei cereri scrise, datate și semnate, expediate pe adresa Str. Aleea. Solidarității,Nr.2, Bl.M,Sc.C,Et. 3,Ap.45, județul Constanța sau prin transmiterea unui email la adresa de email contact@thealchemist.ro, vă puteți exercita, în mod gratuit, următoarele drepturi:
– o data pe an, să vi se confirme conform legii, faptul că datele personale sunt sau nu prelucrate;
– să accesați și să interveniți asupra datelor transmise;
– să vă opuneți prelucrării datelor pentru motive întemeiate și legitime legate de situația lor particulară (cu excepția prelucrării de marketing direct, caz în care vă puteți opune oricând în mod gratuit și fară justificare)
– să solicitați ștergerea datelor, cu excepția situațiilor prevăzute de lege. Puteți să vă opuneți oricând și fară justificare, prelucrării datelor dvs. cu caracter personal în scop de marketing direct, prin trasmiterea către THE ALCHEMIST (prin accesarea formularului de contact la adresa www.thealchemist.ro/contact sau la adresa poștală: Str. Aleea. Solidarității,Nr.2, Bl.M,Sc.C,Et. 3,Ap.45, județul Constanța sau prin e-mail contact@thealchemist.ro) a unei solicitări scrise, datate și semnate în acest sens. În acest caz, solicitarea dvs. va fi înaintată către departamentul specializat al S.C. ALCHEMIST STORE S.R.L. care gestionează aceste solicitări; este posibil să primiți un mesaj prin care se confirmă că opțiunea dvs. a fost notată, precum și orice alte informații necesare, după caz.
De asemenea, puteți să vă opuneți oricând, din motive întemeiate și legitime, conform legii, că datele care vă vizează să facă obiectul prelucrării de către S.C. ALCHEMIST STORE S.R.L., cu excepția cazului în care există prevederi legale contrare. În acest scop, puteți înainta o cerere scrisă, datată și semnată, la adresa postală: Str. Aleea. Solidarității, Nr.2, Bl.M, Sc.C, Et.3, Ap.45, județul Constanța sau prin e-mail contact@thealchemist.ro sau accesând formularul de contact la adresa www.thealchemist.ro/contact . În acest caz, solicitarea dvs. va fi înaintată către departamentul specializat al THE ALCHEMIST care gestionează aceste solicitări și veți primi un răspuns din partea noastră și orice alte informații relevante legate de solicitarea dvs.
Durata prelucrării datelor va fi determinată în general de momentul exercitării dreptului dvs. la opoziție, în condițiile legii si a Regulamentului (UE) 2016/679. Excepție: Pentru datele declarate pe e-mail în scopul facturării, durata prelucrării datelor în temeiul legal este pe perioadă nedeterminată, ca regulă, sau pană la exercitarea dreptului de opoziție din motive legitime. De asemenea, S.C. ALCHEMIST STORE S.R.L. poate stoca datele cu caracter personal pe o astfel de durată mai îndelungată, în scop probatoriu și de arhivare.
Totodată, stocarea datelor personale pentru o perioadă mai îndelungată de timp se poate realiza pentru realizarea de statistici, îmbunătățirea serviciilor, administrarea conturilor clienților, cercetare/studii de piață.

Alte informații

Vă rugăm să verificați la fiecare utilizare a website-ului nostru prezența Politica de prelucrare a datelor cu caracter personal pentru a fi tot timpul informații în legătură cu aceasta. La încheierea operațiunilor de prelucrare, datele înregistrate vor putea fi transferate, integral ori parțial, oricărei alte persoane juridice cu respectarea legislației speciale în vigoare, în condițiile în care acestea vor fi folosite în scopuri similare cu cele prevăzute în acest document.
Pentru înregistrarea eronată a datelor personale cauzată de softul de indexare a datelor, S.C. ALCHEMIST STORE S.R.L. nu își asumă nicio responsabilitate.
Vă semnalăm faptul că niciun program de securizare a informațiilor nu este infailibil. Ne-am luat măsuri de precauție să prevenim accesul neautorizat la datele personale furnizate. Din cauza acestor măsuri de securitate s-ar putea să vă cerem informații suplimentare de identificare atunci când solicitați accesul la contul și/sau comanda dvs. De asemenea, THE ALCHEMIST a facut pași importanți pentru a se asigura că datele dvs. personale nu sunt interceptate, accesate sau folosite de persoane neautorizate.

Back to Top